PPI VALET

 

BRITISH COLUMBIA

 

John Pavlakis

Business Development Manager - BC

604-657-7447

888-373-7674 ext. 125

john.pavlakis@ppivalet.ca

 

 

 

PRAIRIES

 

Asad Zaidi

Business Development Manager - Prairies

403-803-5987

888-373-7674 ext. 124

asad.zaidi@ppivalet.ca

PPI VALET

 

ONTARIO

 

Mark Pahwa

Business Development Manager - Ontario

647-824-5465

888-373-7674 ext. 128

mark.pahwa@ppivalet.ca

 

 

 

ATLANTIC

 

Ryan Stewart

Business Development Manager - Atlantic

902-233-1923

888-373-7674 ext. 129

ryan.stewart@ppivalet.ca

© 2018 PPI Solutions